Раздаването на листовки от ръка само с разрешение от Столична община, глоби до 50 000 лв

Раздаване на ръкаВ началото на юни Столична община проведе акция срещу раздаването на листовки и брошури от ръка без разрешение. Акцията беше разгласена още от предходния ден с оглед да предупреди нарушителите да вземат мерки. Идеята на такъв тип шумни акции е да конституира установеният режим за извършване на такава дейност.

За да разпространявате рекламни материали на територията на общината чрез раздаване от ръка следва да получите разрешение и съответно и за указани места от кмета на района, в който ще разпространявате. Ако искате покритие на цяла София, трябва да имате разрешения от всеки един от 24-те районни кмета. Разрешението е само за срок от един месец и одобрява конкретна кампания, т.е. ако се разпространяват различни рекламни материали се искат и различни разрешения. Регламента касае и всякакви други кампанийни форми на промоции и реклама, които се осъществяват в публични пространства за "широко обществено ползване"

Раздаване на ръкаРегламентацията е нормирана в чл. 77, ал. 2 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност http://sofiacouncil.bg/index.php?page=ordinance&id=80 Глобите за нарушители варират от 500 до 50 000 лева. Разпоредбата дословно гласи гласи:

"Чл. 77. (1) Кампанийната (акционна) реклама представлява организиране на представяне на стоки и/или търговска дейност чрез ревюта, хепънинги, промоции, раздаване на рекламни листовки, брошури, мостри и др.
(2) Кампанийна (акционна) реклама в публичните пространства за широко обществено ползване се разрешава със заповед на кмета на съответния район за срок до един месец. С разрешението се определят местата и начина на извършване на дейността.
(3) Осъществяването на рекламна дейност чрез кампанийна реклама не може да нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите, както и да се провежда в часовете между 22.00 ч. и 08.00 ч."

Основната причина тази дейност да е под надзора на общината е, че тя се осъществява върху общински терени, а и в следствие на нея замърсяването на столицата с хартии и рекламни материали е високо.

Раздаване на ръкаПо-долу можете да видите видеоматериали от кампанията на общината, излъчени по националните телевизии БНТ и NOVA по темата.

Таргетиран маркетингов канал
Като маркетингов канал раздаването на листовки има някои специфики. Погрешно, често този канал се използва за масови камании под предлог, че на оживените места, на които се осъществява кампанията преминават много на брой потребители (в някои случаи 100-200 хиляди на ден). В действителност потенциалът на този канал е възможността му аудиторията да бъде таргетирана по различни признаци:

  • Човекопотокът около местата за провеждане на кампании с раздаване съвпада с човекопотока към търговските обекти в същия район
  • Хората, преминаващи през определено място, често имат ясна демографска характеристика (пример - кв. Студентски град)
  • Човекопотокът в много случаи е с ясно предвидимо потребителско поведение - посетителите на мол-ове и магазини отиват там, за да пазаруват, посетителите на паркове - да се забавляват
  • Раздаването е много подходящо за рекламиране на събития, които са на близо или по пътя за мястото на провеждането им, и които се провеждат скоро след като преминаващия е получил рекламния материал
  • Таргетирането може да бъде съобразено и с подходящ момент от деня - пиковите часове около спирките и гарите, и оживените кръстовища, часовете за спокойни градски разходки или обедните почивки в бизнес зоните.

Кампаниите с раздаване на рекламни материали са много подходящи за райони, в които пеобладава човекопоток от хора, които не живеят в същия район. Съответно и за райони, в които няма местни живущи, а повечето са преминаващи или работещи наоколо. Търговските обекти в такива райони не могат да използват Door Drop тъй като няма домакинства в района или те не са таргета. Такива райони в София са например Бизнес парка, центъра и пр.

Важно е да споменем още една важна характеристика на възможностите за таргетиране чрез раздаване на рекламни материали - по визуални критерии. Типично това може да стане за най-ярките демографски характеристики - раздаване само на мъже или само на жени; раздаване на хора с деца, млади или по-възрастни. Освен по тези разпознаваеми жизнени белези, потребителите могат да бъдат сегментирани по нещата, които носат, или с които са облечени - например връчване на листовка на преминаващите автомобилисти, ако рекламирате продукт, свързан с колите; или връчване на листовки само на руси жени, ако рекламирате фризьорски салон за руси жени.

Раздаване на ръкаОсновният въпрос при таргетирането с раздаване на листовки е "Къде нашите клиенти ходят, кои места посещават?". Отговорът на този въпрос ще ви подскаже къде да разположите вашите раздавателни екипи.

Популярни места за раздаване са жп гари, автогари, метро станции, офис зони, централните елици тип "Витошка", Студентски град, университетите, зони за спортуване, стадиони, концертни зали, театри, кина, кооперативни пазари, търговски центрове, молове.

Атрактивен маскарад. Тъй като раздаването има и своя "спам", изразяващ се в негативно изражение на лицата на хората, които отказат да им се поставя нещо в ръцете, то тази дейност прилага собствена изобретателност с цел по-голяма атрактивност. Най-добро въздействие тази медия има, когато раздаващите съчетават раздаването с атрактивна визия и говор. В България най-често срещаният маскарад в раздаването е костюмиран Дадо Коледа.

Труден за планиране и остойноставяне са слабите места на този метод на разпространение. От една страна в един град има стотици места, на които могат да се осъществяват раздавателни кампании, всяко от тях с различно количество преминаващи хора на ден или на час. Дори да се направи подробен списък на тези места и да се направи опит да бъде оценен обемът на посетителите, което само по себе си е много трудна задача, измерените величини могат да се променят чувствително от предсказуеми и случайни фактори - сезонност, промяна в прогнозата за времето, улични ремонти, събития, работни и почивни дни и пр. Типично рекламодателите могат да предоставят някакво количество с инструкцията да се раздава докато свърши или с очакването, че ако преминаващите са по-малко от предвиденото количество рекламни материали, раздавачите или техните фирми добросъвестно ще върнат неизразходваното количество. При тези кампании е трудно да се планира колко да се отпечата и колко да бъде раздадено. Ценообразуването на услугата от страна на изпълняващите я също крие подводни камъни - заплащането на бройка не е меродавно поради многообразието на точки за раздаване и дебита на преминаващите. Заплащането на час е по-логично, но определено се нуждае от стабилен контрол и планирането е трудно. Проблемите идват и от това, че човешкият ресурс, който трябва да изпълни заданието трябва да е с определена степен на представителност, да е приветлив и в определени случаи дори артистичен. Това не са същите хора, които са добри в разпространението по пощенските кутии.

Раздаването е лесно осъществимо за собствени нужди, когато трябва да рекламирате собствения си търговски обект. Нуждаете се от външна помощ, само когато е необходимо да се вложи артистизъм и не е наличен човешки ресурс за това.

Раздаването има и своята in-door разновидност. Много популярно е в силните пазарни дни в магазините за хранителни стоки, освен момичетата които предлагат дегустации (саламчета на набодени на клечка), още на входа да бъдете пресрещнати от други, които ви връчват рекламни материали. Тези живи промоции, обикновено се съчетават и с предаване на определено устно послание заедно с предаването в ръцете на потребителя на някакъв рекламен материал.

Ние приемаме за този вид разпространение на рекламни материали като по-близко до живите промоции, отколкото до безадресното разпространение. Затова и Via Post не се занимава с тази дейност. В живите промоции и дегустации вече има достатъчно утвърдени фирми, които могат да ви свършат чудестна работа. (Например Hidalgo Promotions http://www.hidalgo.bg/ и още http://www.karieri.bg/forum/rabota/posrednici/285291_agencii_za_promo-ek...).