Информационен бюлетин Via e-Post

Тук можете да намерите съдържанието на всеки пореден бюлетин, който разпращаме на абонираните потребители в нашия сайт. Абонирайте се за него като се регистрирате. Информационният бюлетин Via e-Post е замислен да излиза всяка седмица и да се разпраща до заинтересованата маркетингова общност по email. Тук ще представяме най-интересното и най-новото от областта на Direct Mail, Door Drop и Fulfilment в България. Окуражаваме публикации и от външни автори, така че ако имате добра идея за статия, новина или казус, пишете ни.
Разпространи съдържание