Нацианален ден на разпространението на рекламни материали?!

27 май – ден на разпространението на рекламни материали – да, и такъв празник съществува в календара...на холандците. При това тази година ще се отбележи за 13-ти път. Акенцът пада върху избора, а водещото заглавие на планирания семинар е “Правенето на избор: действие или тема”. Предвидени за обсъждане са оптимизацията на дистрибуцията на брошури, успехът на промоциите, силата на локалния маркетинг. В края на семинара се раздават и традиционните наградитe Folder Challenge Award.